Contributie

  • De contributie van de handbalclub is opgebouwd uit twee componenten:
   – clubcontributie
   – bondscontributie
   Wanneer een lidmaatschap na 1 juli wordt opgezegd, dient de bondscontributie voor het gehele jaar/seizoen te worden betaald. De club moet deze bondscontributie namelijk voor een heel jaar blijven betalen aan de bond (ook na beeïndigen van het lidmaatschap).
  • De contributie wordt steeds geïnd op de eerste (werk-)dag van het kwartaal. Dus circa 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
  • Het beëindigen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie.
  • Dit dient 1 maand vóór de eerst volgende termijn te gebeuren. Bij te laat afzeggen is nog een termijn clubcontributie verschuldigd.
Categorie Contributie 2021
   
Heren Senioren           € 64,25
Dames Senioren         € 64,25
C-Jeugd     € 48,50
D-Jeugd € 45,50
E-Jeugd € 36,25
Recreanten  € 35,00
   
   

Jeugd traint 2x per week

Rekeningnummer: NL94 RABO 0115 9751 52

 

Comments are closed.